เกี่ยวกับเรา
บริษัท โนวา ออร์แกนิค จำกัด (มหาชน)
ผลิตและจำหน่ายกาแฟลีฟเนสผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เพื่อสุขภาพและความงาม

ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง ตราโดนัทท์ (DONUTT BRAND), ลีฟเนส (Livnest), คิว-ติน (Q-TIN) ถั่งเช่า ผสมมัลติวิตามินบี

บริษัทฯ มีความชำนาญในการผลิตสินค้ากลุ่มผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ ได้รับการรับรองมาตรฐานวิธีการผลิตที่ดี GMP (Good Manufacturing Practice) จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข รวมถึงได้รับการรับรอง HALAL จากสำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย

Vision วิสัยทัศน์
เป็นผู้นำผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเพื่อสุขภาพและความงามในภูมิภาคเอเชียและสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับทุกคนอย่างยั่งยืน
Mission พันธกิจ
  • เทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัย ได้มาตรฐานสากล
  • สินค้าหลากหลาย คุณภาพสูง ตอบโจทย์ลูกค้าทุกรูปแบบ
  • สร้างความผูกพันในตราสินค้า (Brand Loyalty) โดยการสร้างประสบการณ์ที่ดีและมอบบริการที่ประทับใจ
  • ยกระดับองค์กร เสริมสร้างศักยภาพและเพิ่มคุณภาพชีวิตพนักงานสู่ความเป็นเลิศ
  • ดำเนินธุรกิจโดยยึดหลักธรรมาภิบาลและรับผิดชอบต่อสังคม
  • ตระหนักถึงความปลอดภัยในผลิตภัณฑ์ต่อผู้บริโภค
Core Value ค่านิยม
s
Service-minded
ใส่ใจบริการ
e
Empowerment
ทำงานอย่างมีพลัง
r
Resilience
พร้อมรับทุกสถานการณ์
v
Value
มุ่งสร้างมูลค่าเพิ่ม
i
Integration
เสริมบูรณาการอย่างสร้างสรรค์
c
Commitment
ยึดมั่นตามพันธสัญญา
e
Excellence
แสวงหาความเป็นเลิศ
ตะกร้าของฉัน
  • ยังไม่มีสินค้าในตะกร้า!